Съобщения

Съобщение

Поради подмяна на спирателни кранове по водопроводната мрежа ще бъде спряно водоснабдяването в жк „Младост-1А“ – района между бул.“Андрей Ляпчев“, бул.“Александър Малинов“, ул.“Анна Ахматова“ , ул.“Ресен“, бул.“Александър Малинов“ № 41 и № 43.
Дата : 03 февруари 2015г.
Продължителност : от 9,00 до 21,00 часа

8:45 | 03.02.15 | Съобщения