Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149 ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №22/18.03.2015г. от главния архитект на район „Младост” за строеж: Преустройство на съществуващи складови площи на кота -3,35 и кота +0,00 в цех за флексопечат с РЗП 2550,42м2, находящ се в УПИ І-119,222, кв.14а, м. НПЗ „Изток”-Къро по плана на София с адм. адрес: гр.София, бул.”Цариградско шосе” №117, приложение към което е писмо изх.№26-00-9584/13.11.2014г. на Директор на РИОСВ-София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район “Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, стая 209.

18:48 | 20.03.15 | Съобщения