Съобщения

Съобщение

ОДЗ№59”ЕЛХИЦА” В ПАРТНЬОРСТВО С НАСТОЯТЕЛСТВО НА РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИЦИТЕ КЪМ ОДЗ№59”ЕЛХИЦА” СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ПО ПЪТЕЧКА РАВНА ВЪРВИ ДРУЖИНА СЛАВНА” – КОЙТО ПРЕДВИЖДА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ С ДЕЦАТА И РОДИТЕЛИ В ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА.ТРАНСПОРТЪТ И НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ОТ РОДИТЕЛСКОТО НАСТОЯТЕЛСТВО, А МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СПОРТНО – СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИГРИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКО ПЪТЕКА ЗА НАЙ – МАЛКИТЕ /ЯСЛЕНИ ГРУПИ/ НА ПЛАНИНАТА В ДВОРА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА. ПРОЕКТЪТ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ДВА ЕТАПА – І ЕТАП – ОПОЗНАВАТЕЛЕН- /ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ТОВА КАКВО Е ТУРИЗЪМ, ПОЛЗАТА ОТ НЕГО ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА, СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДАТА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА, КАК СЕ ИЗВЪРШВА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА ЕДИН ИЗЛЕТ СРЕД ПРИРОДАТА – ЕКИПИРОВКА , ХРАНА, ВОДА И Т. Н.- МАРТ – АПРИЛ И ІІ ЕТАП – АКТИВНО ДВИГАТЕЛЕН – М .МАЙ – ОСВЕН ПРЕХОДА СЪОБРАЗЕН ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, ЩЕ ИМА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОТКРИТО – ЩАФЕТНИ И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИГРИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА.

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА СА ПО ОТНОШЕНИЕ НА: ПОВИШАВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА ИЗДЪРЖЛИВОСТ И ФОРМИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИ УМЕНИЯ У ДЕЦАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПРИДВИЖВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВНИ ТЕРЕНИ ПРИ ПРОМЕНЛИВИ УСЛОВИЯ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНО – СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИГРИ СРЕД ПРИРОДАТА . ВЪЗПИТАВАНЕ НА СОЛИДАРНОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ ,ВЗАИМОПОМОЩ И ЕКИПНОСТ ПРИ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕХОДИ.

ЖЕЛАНИЕТО НИ Е ДА ПОКАЖЕМ НАЧИНА , ДА ПРОВОКИРАМЕ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА И НА СЕМЕЙСТВОТО КЪМ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ.ДА НАСОЧИМ ВНИМАНИЕТО НА ДЕЦАТА КЪМ ЗНАЧЕНИЕТО И ВАЖНОСТТА НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА ”ПРИРОДА- ЗДРАВЕ”. ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА ДА СТИМУЛИРА ПОВЕДЕНИЕ , НАСОЧЕНО КЪМ ЖЕЛАНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЯ И ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ДА КОМПЕНСИРА ЛИПСАТА НА ТРАДИЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЕЙСТВО ДА ИЗЛИЗА СРЕД ПРИРОДАТА И ДА СПОРТУВА С ДЕЦАТА СИ.

ПЪРВИЯТ ИЗЛЕТ ДО ЛОЗЕНСКА ЕКОПЪТЕКА ЩЕ БЪДЕ НА 26 И 27 МАРТ, А ВТОРИЯТ НА 14 И 15 МАЙ 2014Г. МОЛИМ ЗА ВАШЕТО АКТИВНО СЪДЕЙСТВИЕ И ПОМОЩ ПРИ РЕЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА.

С УВАЖЕНИЕ: ЕКИПЪТ НА ОДЗ№59”ЕЛХИЦА

16:16 | 21.04.14 | Съобщения