Съобщения

Съобщение

На основание Заповед № СО-РД-09-540/30.04.2015г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015г.
Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17,00ч. на 01.06.2015г. в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се кандидатства.
Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в рубриката „Зелена система – новини и актуално”.
Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, на бул”Ломско шосе” № 2А, ет.4, ст.3 и ст.7, тел.: 904 14 27, 904 14 26, всеки петък от 10,00ч. до 12,00ч. и на e-mail: so green@abv.bg .
На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.

19:22 | 04.05.15 | Съобщения