Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РД-6402-12/20.05.2015г. на Главния архитект на район „Младост” – Столична община, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробния устройствен план – ИПР в следния териториален обхват: УПИ IX-27 и УПИ XII-704, кв. 13б, м. „Младост 2”, район „Младост”, гр. София.

19:25 | 21.05.15 | Съобщения