Съобщения

Съобщение

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за отстраняване на пробив на топлопровод е прекъснато топлоподаването към ж.к.”Младост-4” и блокове №№ 324,324а,325,325а,325б в ж.к.”Младост-3”.

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

23:10 | 12.12.15 | Съобщения