Съобщения

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪКВАРТАЛЦИ,
Във връзка с обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по тротоарите и покривите на сградите, Ви уведомяваме, че почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищни кооперации и домовете е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти.
Складирането на почистения сняг и лед да се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците.
Големия обем на снега по покривните конструкции създава опасност от падане на големи блокове със сняг и ледени висулки, които могат да нанесат щети върху живота, здравето и имуществото на гражданите. Снегът по тротоарите затруднява придвижването на пешеходците. В тази връзка Ви молим своевременно да почиствате надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите, както и снега по прилежащите тротоари.
Общинската Администрация на СО район „Младост“, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.

14:50 | 18.01.16 | Съобщения