Съобщения

Съобщение

ОДЗ №59 ”ЕЛХИЦА” СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „БЯГАЙ, БЯГАЙ МОЙ ВЕЛОСИПЕД – ВСЕ НАПРЕД, НАПРЕД”, – КОЙТО ПРЕДВИЖДА РАЗВИТИЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕЦАТА, СИЛОВАТА И АЕРОБНА ИЗДЪРЖЛИВОСТ. РАЗШИРЯВАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЯТА, ЧУВСТВО ЗА РАВНОВЕСИЕ И ЗА ТЕХНИКАТА ПРИ КАРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД. ИЗГРАЖДАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА ДОМИНИРАНЕ.
ПРЕЗЕНТИРАНЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОЛОЕЗДЕНЕТО СРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКИИЯ ПЕРСОНАЛ И РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОДЗ №59 “ЕЛХИЦА“, КАКТО И САМОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА .
ПРОЕКТЪТ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ДВА ЕТАПА – І ЕТАП – ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ В ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ТЕХНИКАТА НА КАРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД И РАЗВИВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕЦАТА. ІІ ЕТАП – МОТИВИРАНЕ НА ДЕЦАТА КЪМ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ И СЪПРИЧАСТНОСТ КЪМ СОБСТВЕНАТА СИ ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ТАЗИ НА ДРУГИТЕ ДЕЦА; СОЛИДАРИЗИРАНЕ С ЦЕЛИТЕ НА ОТБОРНИТЕ ИГРИ; ИНДИВИДУАЛНО И ГРУПОВО ПОСТИЖЕНИЕ И ПРЕСТИЖ ПРИ УЧАСТИЕ ВЪВ ВЕЛОПОХОД СЪВМЕСТНО С РОДИТЕЛИТЕ ПО ВЕЛОАЛЕИТЕ В РАЙОН „МЛАДОСТ“ НА 28.05.2016 год.
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА СА ПО ОТНОШЕНИЕ НА: РАЗВИВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ДЕЦАТА; РАЗШИРЯВАНЕ ПРЕДСТАВИТЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЯТА, ЧУВСТВО ЗА РАВНОВЕСИЕ И ЗА ТЕХНИКА ПРИ КАРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД.
ЖЕЛАНИЕТО НИ Е ДА ПОКАЖЕМ НАЧИНА, ДА ПРОВОКИРАМЕ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА И НА СЕМЕЙСТВОТО КЪМ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. ДА НАСОЧИМ ВНИМАНИЕТО НА ДЕЦАТА КЪМ ЗНАЧЕНИЕТО И ВАЖНОСТТА НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА ”ПРИРОДА – ЗДРАВЕ”. ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА ДА СТИМУЛИРА ПОВЕДЕНИЕ, НАСОЧЕНО КЪМ ЖЕЛАНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЯ И ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ДА КОМПЕНСИРА ЛИПСАТА НА ТРАДИЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЕЙСТВО ДА ИЗЛИЗА СРЕД ПРИРОДАТА И ДА СПОРТУВА С ДЕЦАТА СИ.

ВЕЛОПОХОДЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.05.2016 год. в 10.00 часа НА ВЕЛОАЛЕЯТА ПРЕД ОБЩИНАТА В РАЙОН „МЛАДОСТ“. МОЛИМ ЗА ВАШЕТО АКТИВНО СЪДЕЙСТВИЕ И ПОМОЩ ПРИ РЕЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА.

С УВАЖЕНИЕ: ЕКИПЪТ НА ОДЗ№59 ”ЕЛХИЦА”

01-diplqnoutside1

02-diplqnInside1

 

15:36 | 11.05.16 | Съобщения