1.     Димитър Милчов Стойнев

2.     Гергана Пламенова Петрова

           Уведомяваме кандидатите, че трябва да се явят на тест на 15.07.2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на   СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .

 

 

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                         /Р. Иванов/