• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение Басейнова Дирекция

10:12 | 18.03.19 | Съобщения