Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение до заинтересованите страни

11:35 | 25.07.19 | Съобщения