Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със сигнали от контактен център на Столична община за неправилно паркирани ППС, Ви информираме, че район “Младост” е включен в график за ежедневни проверки от страна на екипите със специализирани автомобили тип “паяк” на “Център за градска мобилност” ЕАД

Съобщение

9:38 | 04.09.19 | Съобщения