Уважаеми граждани,
Уведомяваме Ви, че Разрешения за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост за продажба на мартеници ще се получават най – рано 3 дни преди заявената за продажба дата и след предварително заплащане на гише №5 и №6, в стая 101 на СО – район „Младост“ от 17.02.2022 г., всеки работен ден в интервала:
от 10.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа.