Уважаеми граждани,
Уведомяваме Ви, че Разрешения за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост за продажба на мартеници ще се получават най – рано 3 дни преди заявената за продажба дата и след предварително заплащане на таксата на гише №5 и №6.
Разрешенията ще се получават в стая 201, ет. 2 на СО – район „Младост“ от 14.02.2023 г., в ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ на районната администрация, а именно:
Вторник 13.30ч. – 16.00 ч.
Четвъртък от 10.00 – 12.00 часа