Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е oт отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт“ към район „Младост“

На 22 май от 11,00ч до 12,00 часа в парк „Младост“ в „Младост-3“ срещу 144 СУ „Народни будители“ ще се реализира спортно мероприятие под мотото „Знаем как“ за деца , младежи и възрастни хора със специфични потребности.

        Проектът се реализира от район „Младост“ в партньорството с НСА „Васил Левски“- катедра адаптирана рехабилитация с участието на деца, младежи и възрастни хора, които ще демонстрират своите спортни умения.

       На откриването на Проекта „Знаем как“ ще присъстват гости от спортни асоциации за хора в неравностойно положение и заместник – Кмета на Столична община по образование, култура и спорт, г-н Мирослав Боршош.

16:41 | 18.05.21 | Съобщения