СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ-ОБЩИНСКА ЧАСТНА И ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН”МЛАДОСТ” СО

 

          Адрес   Собственост №АОС и УПИ Кой я стопанисва/договор/ Достъп до спортен обект
ж.к. Младост -1        
Многофункционална спортна площадка зад блок 69, срещу ул. „А. Ляпчев” Публична общинска собственост 1049/2810.2004

УПИ ІІ, кв.16 за озеленяване и спорт- 1578 кв.м.

Р-н Младост

Търси се инвеститор

Площадката е в добро състояние, настилка асфалт, спортни съоръжения по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на корт, тенис на маса. Ограда ажурна два метра височина.

    Свободен достъп

 

ж.к. Младост – 2        
Спортна площадка за тенис на корт зад блок 207, до 39 СУ „Петър Динеков”, Частна общинска собственост 108/21.01.1997

УПИ VІІ,с режим ТГО, кв.6

521 кв.м.

Р-н Младост

Предстои мотивирано предложение от СК „Авантаж” за отдаване под наем. Площадката е в добро състояние, тревно покритие за тенис на корт, ограда ажурна – 4 метра височина.

На този етап е на свободен достъп
ж.к. Младост-3        
 Спортна площадка за футбол между блок 356/357 Частна общинска собственост 286/17.11.1997г.

УПИ ІІІ, за озеленяване и спорт, кв. 16

989 кв.м.

Р-н Младост

Предстои мотивирано предложение за отдаване под наем на ФК „Младост-2015”

Площадката е в задоволително състояние, тревно покритие за ремонт, масивна четири метрова ограда.

 

На този етап е на свободен достъп, но предстои отдаване под наем

Спортна площадка за тенис на корт в парка пред районната администрация,

ул. „Свето Преображение”

Публична общинска собственост 998/12.11.2003г.

УПИ ІІІ, -парк, спорт и атракции, кв.7

623 кв.м.

Р-н Младост

Предстои реновиране на настилка с нов шамод, почистване, валиране. Ажурна ограда до четири метра височина.

Свободен достъп
Спортна площадка за футбол зад блок 310, срещу бл.310, бул.” А.Малинов” Частна общинска собственост 433/25.08.1998г.

УПИ ІІ, за озеленяване и спорт, кв.10

1074 кв.м.

Р-н Младост

СК.„Лакрос – нинджас”

Предстои цялостно изграждане на спортната площадка, подмяна на ажурна ограда

Предстои отдаване под наем
ж.к. Младост-4        
Многофункционална спортна площадка

Срещу бл. 442 и ул. „Самара”

Публична общинска собственост 1006/21.11.2003г

УПИ ІІ, за озеленяване и спорт, кв.16

1178 кв.м.

Р-н Младост

ДФА „Комета”, предстои реконструкция и реновиране на спортната площадка, настилка асфалт, ограда ажурна до 2 метра височина.

Предстои отдаване под наем
Ж.к. Младост-1А        
Многофункционална спортна площадка в между бл.526/527 Частна общинска собственост 613/09.09.1999г.

УПИ ХІІ, за озеленяване и спорт, кв.2

946 кв.м.

Р-н Младост

Търси се инвеститор

реновиране на спортната площадка, ограда масивна до четири метра височина. Тревно покритие което е за ремонт. Смяна на спортни съоръжения.

Свободен достъп
Ж.к. Горубляне        
/кв. 39, УПИ І/ с площ около 18 600 кв м., отреден за спорт и озеленяване

Ул. „Цветна градина” и

ул. „Владичина поляна”

Публична общинска собственост 1048/21.10.2004г.

УПИ І, за озеленяване и спорт, кв.39

18 355 кв.м.

Предстои отдаване на футболен клуб

 

Свободен достъп