ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за провеждане на КОНКУРС за Идеен проект за парк в УПИ X – за специални нужди, кв. 2Б (идент. с ПИ 68134.4083.6095 по КККР на гр. София, р-н „Младост“), гр. София, р-н „Младост“, СО

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}