Съобщения

Транспорт за инвалидите в “Младост”

Специализиран бус, за нуждите на инвалиди, пристигна в район „Младост”. Лекотоварният автомобил, който е приспособен със специална рампа, идва по проекта „Съпричастност за независим живот” към ОП „Развитие на човешките ресурси”.
От буса ще могат да се възползват потребителите на „Съпричастност за независим живот”, които имат включена транспортна услуга. Предлагането й ще започне след провеждане на конкурс за водач на буса (информация за кандидатстване може да намерите на официалния сайт на район „Младост”-СО).

9:32 | 02.03.17 | Съобщения