Съобщения

Търсене на съдействие

Кметът на район „Младост” изпрати писмо до кмета на Столична община, и до директорите на „Софийска вода” и „Топлофикация София” с искане за бързо съдействие, свързано с теч в подлеза на Окръжна болница. Сигнали вече бяха изпратени до двете дружества. Отговорът на „Топлофикация София“ ЕАД е, че по тяхно трасе няма пробиви, а „Софийска вода“ АД има регистрирана авария на уличен водопровод в района.
Тъй като трасето на водопровода пресича колектора на Топлофикация, аварията не може да бъде отстранена и дори да се направи проверка дали течът в подлеза се дължи на нея, тъй като в колектора температурите са много високи от отделящата се пара.
Пробемът трябва да се реши много бързо, тъй като течът продължава, в подлеза има големи локви и е въпрос на време окаченият таван да се компрометира.

6:26 | 09.03.17 | Съобщения