Новини

Удължаване на временното прекратяване на дейността на детска кухня

Уважаеми родители, във връзка с ползването на законоустановен отпуск по болест и наложена карантина, поради заболяване и контакт с COVID-19 на работниците и сужителите от „Детска кухня” към СО – район „Младост” се налага удължаване временното прекратяване дейността на детската кухня. След получаване на окончателните резултати от изследванията /тестовете/ на заболелите и карантинирани работници и служители ще бъде определена датата, на която ще се възстанови дейността на кухнята, за което ще уведомим своевременно.

15:40 | 05.03.21 | Новини