Съобщения

Ускорено изграждане на водопровод в “Горубляне”

Благодарение на работата на експертната група от район “Младост”-Столична община, по проекта за изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод към главен колектор IV  в кв. “Горубляне”, трасето ще бъде изградено само през имоти публична общинска собственост, а не както по стария проект – и през частни терени.
Това улеснява процедурата и дава възможност за изключително ускоряване изграждането на водопровода.

17:00 | 19.06.17 | Съобщения