Екология

Карта

Легенда
 • Пейка

  Добро състояние

  Средно състояние

  Лошо състояние

 • Пергола

  Добро състояние

  Средно състояние

  Лошо състояние

 • Кош за боклук

  Добро състояние

  Средно състояние

  Лошо състояние

Регистрация на пчелни семейства

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Лична карта

Срокове
Такси
 • Издава се веднага

  • безплатно

Съгласуване или становище на инвестиционни обекти по част ”Паркоустройство”

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Инвестиционен проект – 3 бр.

 • Виза за проектиране към имота

 • Документ за собственост

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка - 14 дни

  • за физически лица -

   24.00 лв.
  • за юридически лица -

   36.00 лв.
 • Бърза поръчка - 7 дни

  • за физически лица -

   36.00 лв.
  • за юридически лица -

   54.00 лв.
 • Експресна поръчка - 4 дни

  • за физически лица -

   48.00 лв.
  • за юридически лица -

   72.00 лв.
Важно:
 • За Столична община - безплатно

Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Заснемане и експертна оценка – 3 бр.

 • Документ за платена такса

 • Документ за собственост

 • Скица на имота

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка - 14 дни

  • за физически лица -

   25.00 лв.
  • за юридически лица -

   38.00 лв.
 • Бърза поръчка - 7 дни

  • за физически лица -

   30.00 лв.
  • за юридически лица -

   45.00 лв.
 • Експресна поръчка - 4 дни

  • за физически лица -

   40.00 лв.
  • за юридически лица -

   4 дни 60.00 лв.
Важно:
 • За Столична община - безплатно

Издаване на разрешение по смисъла на чл. 38, ал. 2 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на СО за навлизане на МПС в паркове и градини

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка - 5 дни

  • 30.00 лв.
 • Бърза поръчка - 2 дни

  • 45.00 лв.
 • Експресна поръчка - 1 ден

  • 60.00 лв.
Важно:
 • Посочените цени се отнасят за едно превозно средство

Издаване на разрешение за преместване на растителност

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка - 14 дни

  • 20.00 лв.
 • Бърза поръчка - 7 дни

  • 30.00 лв.
 • Експресна поръчка - 4 дни

  • 40.00 лв.

Оценка на дървесна и храстова растителност в имоти, различни от общинска и държавна собственост

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка – 14 дни

  • 5 бр. дървета –

   30.00 лв.
  • От 6 до 9 бр. –

   50.00 лв.
  • Над 10 бр. –

   100.00 лв.
 • Бърза поръчка – 7 дни

  • 5 бр. дървета –

   45.00 лв.
  • От 6 до 9 бр. –

   75.00 лв.
  • Над 10 бр –

   150.00 лв.
 • Експресна поръчка – 4 дни

  • 5 бр. дървета –

   60.00 лв.
  • От 6 до 9 бр. –

   100.00 лв.
  • Над 10 бр –

   200.00 лв.

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Акт за собственост (при частни имоти), скица на имота

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка - 14 дни

  • 30.00 лв.
 • Бърза поръчка - 7 дни

  • 45.00 лв.
 • Експресна поръчка - 4 ден

  • 60.00 лв.

Издаване на удостоверения от общ характер

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Разрешително за отсичане на дървета

 • Данни за превозвача (трите имена), транспортно средство (регистрационен номер), с което ще се транспортира дървесината и адрес и име на получателя (фирмата)

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Извършва се в денят, в който ще се транспортира.

  • 4 лв./1 бр. позволително

Издаване на удостоверения от общ характер

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7 дни

  • 3.50 лв.
 • Бърза услуга - 4 дни

  • 5.25 лв.
 • Експресна услуга - 2 дни

  • 7.00 лв.

Заверка на копия от документи

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7 дни

  • 2.50 лв.
 • Бърза услуга - 4 дни

  • 3.75 лв.
 • Експресна услуга - 2 дни

  • 5.00 лв.

Съгласуване или становище за временни строежи по чл. 55 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и др. зелени площи

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Инвестиционен проект – 3 бр.

 • Документ за платена такса

Съгласуване или становище по ПУП

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Инвестиционен проект – 3 бр.

 • Документ за собственост на имота

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка – 14 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   50.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   80.00 лв.
 • Бърза поръчка – 7 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   75.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   120.00 лв.
 • Експресна поръчка – 4 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   100.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   160.00 лв.
 • -
  • за физически лица (ФЛ) –

   40.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   60.00 лв.
Важно:
 • за Столична община – безплатно

Съгласуване или становище по мотивирано предложение

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Инвестиционен проект – 3 бр.

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка – 14 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   20.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   30.00 лв.
 • Бърза поръчка – 7 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   30.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   45.00 лв.
 • Експресна поръчка – 4 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   40.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   60.00 лв.
Важно:
 • за Столична община – безплатно

Съгласуване или становище по схеми и сезонни съоръжения по чл. 56 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и др. зелени площи

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Инвестиционен проект – 3 бр.

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка – 14 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   20.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   30.00 лв.
 • Бърза поръчка – 7 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   30.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   45.00 лв.
 • Експресна поръчка – 4 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   40.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   60.00 лв.
Важно:
 • за Столична община – безплатно

Съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура до 1000 м

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Инвестиционен проект – 3 бр.

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка – 14 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   30.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   50.00 лв.
 • Бърза поръчка – 7 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   45.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   75.00 лв.
 • Експресна поръчка – 4 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   60.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   100.00 лв.
Важно:
 • за Столична община – безплатно

Съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура от 1000 м до 5000 м

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Инвестиционен проект – 3 бр.

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка – 14 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   50.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   70.00 лв.
 • Бърза поръчка – 7 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   75.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   105.00 лв.
 • Експресна поръчка – 4 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   100.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   140.00 лв.
Важно:
 • за Столична община – безплатно

Издаване на становища за държавно приемане и разрешаване ползването на обект

Необходими документи
 • Заявление свободен текст или по образец

 • Съгласуван инвестиционен проект – 1 бр.

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка – 14 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   30.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   50.00 лв.
 • Бърза поръчка – 7 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   45.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   75.00 лв.
 • Експресна поръчка – 4 дни

  • за физически лица (ФЛ) –

   60.00 лв.
  • за юридически лица (ЮЛ) –

   100.00 лв.