Обществени поръчки

Последни обществени поръчки

Обществени поръчки

Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 1А“, бл.520, вх.1

Прочети повече
Обществени поръчки

Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 1А“, бл.520, вх.1

Прочети повече
 • Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 2“, бл.201
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 2“, бл.201
  ПРОЧети повеЧЕ
 • Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ по обособена позиция №1 – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 4“, бл.479, вх.А
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ по обособена позиция №1 – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 4“, бл.479, вх.А
  ПРОЧети повеЧЕ

Всички обществени поръчки

 • 12.06.20 19:46

  Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Столична община – район „Младост

  12.06.20 19:46

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 12.06.20 19:29

  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Столична община – район „Младост“, по обособени позиции

  12.06.20 19:29

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 27.04.20 19:05

  Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 с предмет: „Поддръжка на пътищата и тротоарните настилки, общински паркинги, както и на пешеходни алеи с обществена значимост на територията на СО - район "Младост“.

  27.04.20 19:05

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 09.01.20 17:18

  Изграждане на елементи на уличната осветителна мрежа в Район Младост - СО

  09.01.20 17:18

  ПРОЧети повеЧЕ