Обществени поръчки

Последни обществени поръчки

Обществени поръчки

Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 1А“, бл.520, вх.1

Прочети повече
Обществени поръчки

Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 1А“, бл.520, вх.1

Прочети повече
 • Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 2“, бл.201
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 2“, бл.201
  ПРОЧети повеЧЕ
 • Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ по обособена позиция №1 – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 4“, бл.479, вх.А
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ по обособена позиция №1 – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 4“, бл.479, вх.А
  ПРОЧети повеЧЕ

Всички обществени поръчки

 • 20.05.19 14:55

  Доставка на хранителни продукти за Детската кухня и транспортиране на приготвената храна до пунктовете ѝ на територията на Район Младост - СО

  20.05.19 14:55

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 10.05.19 11:24

  Обществена поръчка с предмет: „Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на територията на Район Младост-СО за една година“

  10.05.19 11:24

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 17.04.19 10:49

  Покана за участие в Пазарни консултации, провеждани на основание разпоредбата на чл.44 от ЗОП

  17.04.19 10:49

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 21.12.18 13:28

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН МЛАДОСТ-СО ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

  21.12.18 13:28

  ПРОЧети повеЧЕ