Обществени поръчки

Последни обществени поръчки

Обществени поръчки

Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 1А“, бл.520, вх.1

Прочети повече
Обществени поръчки

Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 1А“, бл.520, вх.1

Прочети повече
 • Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 2“, бл.201
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 2“, бл.201
  ПРОЧети повеЧЕ
 • Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ по обособена позиция №1 – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 4“, бл.479, вх.А
  ПРОЧети повеЧЕ
  Обществени поръчки
  Строително монтажни дейности по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ на територията на Столична община, район „Младост“ по обособена позиция №1 – Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост 4“, бл.479, вх.А
  ПРОЧети повеЧЕ

Всички обществени поръчки

 • 04.12.18 15:39

  ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И РАБОТЕЩИТЕ В ДЕТСКАТА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН МЛАДОСТ – СО-Имортен № АОП 9083826/04.12.2018год.

  04.12.18 15:39

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 30.11.18 16:09

  Проектиране и изпълнение на СМР - реконструкция и изграждане на пет детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост - СО, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството-Импортен № 9083712/30.11.2018год.

  30.11.18 16:09

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 15.08.18 17:41

  Проектиране и изпълнение на СМР - реконструкция и изграждане на седем детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост -Обществена поръчка – Имп. № в АОП № 9079677/15.08.2018 год

  15.08.18 17:41

  ПРОЧети повеЧЕ
 • 08.02.18 17:23

  ОП-2018-1/08.02.2018 г. – Събиране на оферти с обява – Комплексна доставка на хранителни продукти

  08.02.18 17:23

  ПРОЧети повеЧЕ