• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
 • 02 906 76 00
 • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиции и контрол по строителството

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

Необходими документи
Срокове
Такси
 • – 7 дни

  • Таксата се определя от служител от отдел ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:

Издаване на удостоверение за завършен груб строеж

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Документ за собственост;

 • Разрешение за строеж;

 • Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия със заверки по нива до кота „било“;

 • Констативен акт обр. З;

 • Констативен акт за годност на конструкцията /обр. 14/;

 • Документ за платена такса.