Техника на акварелното рисуване – уъркшоп/работилница, организиран от Район “Младост” и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.