Новини

Футболен турнир под наслов "Не на агресията"

МКБППМН към район „Младост“ организира междурайонен футболен
турнир, под надслов „Не на агресията“.

Участие ще вземат десет столични
района –„Младост“, „Искър“, „Кремиковци“, „Лозенец“, „Илинден“,
„Подуяне“, „Панчарево“ , „Студентски“ , „Триадица“и „Слатина“. Всеки
район ще участва с един отбор /V-VII/ клас.

Футболният турнир ще се състои на 30.05.2022 г. от 09.00 ч. в Спортен
комплекс “Спортна зона” , ул. „Патриарх Герман“ № 1.