Новини

Чл. 3а от Наредба №1 касаещ издаването на Разрешение от кмета на района за използване на пиротехнически изделия

Чл. 3а от Наредба №1

С Решение №45 на СОС е прието изменение в Наредба №1. Създаден е нов чл. 3а. Този член касае издаването на Разрешение от кмета на района за използване на пиротехнически изделия/фойерверки/ категория F2 и F3.