Новини

График на работа на общинските детски градини - Юни,Юли,Август 2024г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо, изх. № СОА24-ВК08-5690/16.04.2024г. от г-жа Яна Генова, Зам.- кмет на Столична община, относно режима на работа в общинските детски заведения през летния период – месеците юни, юли, август 2024 година, Ви информираме, че за графика е издадена заповед на Кмета на СО – район Младост № РМЛ24-РД09-240/29.04.2024 г., съобразно която ще работят детските градини на територията на район „Младост“, както следва:

1. Месец юни – работят всички общински детски градини на територията на СО – район Младост с изключение на ДГ №75 „Сърчице“, в която ще се извърш-ват строително – монтажни дейности.

2. Месец юли:

– Ще работят: ДГ №14 “Карлсон; ДГ 17 „Мечо Пух“; ДГ №56 “Здравец”, ДГ №26 “Калина”; ДГ №71 “Щастие”; ДГ №123 “Шарл Перо”; ДГ №28 “Ян Бибиян”; ДГ 76 „Сърничка“; ДГ №109 “Зорница”; ДГ №178 “Сребърно Копитце”; ДГ №186 “Деница”; ДГ №98 “Слънчево зайче”

– През месец юли е организиран следния ред на настаняване на деца от други детски градини:
ДГ №17 “Мечо Пух” приема деца от ДГ №117 “Надежда”;
ДГ №56 “Здравец” приема деца от ДГ №59 “Елхица”;
ДГ №71 “Щастие” приема деца от ДГ №11 “Мики Маус”;
ДГ №123 „Шарл Перо“ приема деца от ДГ №70“Пролет“
ДГ №28 “Ян Бибиян” приема деца от ДГ №188″Вяра, Надежда, Любов”;
ДГ №98 “Слънчево Зайче” приема деца от ДГ №189 “Сто усмивки”;

3. Месец август:

– Ще работят: ДГ №14 “Карлсон; ДГ 117 „Надежда“; ДГ №59 “Елхица”, ДГ №26 “Калина”; ДГ №11 “Мики Маус”; ДГ №70 “Пролет”; ДГ №188 “Вяра, Надежда, Любов”; ДГ 76 „Сърничка“; ДГ №109 “Зорница”; ДГ №178 “Сребърно Копитце”; ДГ №186 “Деница”; ДГ №189 “Сто усмивки”

– През месец август е организиран следния ред на настаняване на деца от други детски градини:
ДГ №117 “Надежда” приема деца от ДГ №17 “Мечо Пух”;
ДГ №59 “Елхица” приема деца от ДГ №56 “Здравец”;
ДГ №11 “Мики Маус” приема деца от ДГ №71 “Щастие”;
ДГ №70 “Пролет” приема деца от ДГ №123 “Шарл Перо”;
ДГ №188 “Вяра, Надежда, Любов” приема деца от ДГ №28 “Ян Бибиян”;
ДГ №189 “Сто усмивки” приема деца от ДГ №98 “Слънчево Зайче”;

4. През летния период – месеците юни, юли, август 2024 година ще работят без затваряне детските градини, както следва:
• ДГ №14 “Карлсон;
• ДГ №26 “Калина”;
• ДГ 76 “Сърничка”;
• ДГ №109 “Зорница” ;
• ДГ №178 “Сребърно Копитце”;
• ДГ №186 “Деница”;

5. Поради строително – монтажни дейности групите от ДГ №75 “Сърчице” ще бъдат настанени през летния сезон за месеците юни, юли и август и при не-обходимост до началото на учебната година 15.09.2024г., както следва:
– яслена възраст в ДГ № 109 „Зорница“;
– градинска възраст в ДГ № 76 „Сърничка“;

* Лятната работа се организира поради наложителни аварийни и планови ремонти в дет-ските градини.