След провеждането на конкурса комисията направи следното класиране за длъжността секретар:

Ивана Явашчева – 635 т.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                /П. Бъчварова/