До края на април ще се състоят две кампании за събиране на опасни отпадъци от бита чрез мобилен събирателен пункт – един ще бъде разположен в р-н “Лозенец”, а другият – в р-н “Оборище”.
През май пунктовете ще бъдат в ж.к. Дружба и кв. Павлово.

Всички домакинства ще имат възможност да предадат безвъзмездно следните видове опасни генерирани от бита отпадъци:

Лакове и бояджийски материали;
Домакински препарати и химикали – препарати за растителна защита и борба с вредителите, киселини, основи, реактиви и др.
Замърсени опаковки или опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества;
Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност;
Луминесцентни лампи.

„ЕкоСейф- СОФ“, с които СО има подписан договор за събирането на тези отпадъци, ще разположи мобилни пунктове както следва:

– на 27 април 2024 г. (събота) от 10:00 до 18:00 ч. на бул. “Арсеналски” № 97 на паркинга до светофара на кръстовището с ул. “Богатица”

– на 30 април.2024 г. (вторник) от 10:00 до 18:00 ч. бул. “Янко Сакъзов” на входа на парк Заимов срещу ул. “Васил Априлов”

– на 08.05.2024 г. (сряда) от 11:00 до 19:00 ч. бул. “Кръстю Пастухов” № 18 пред
район “Искър”

– на 18.05.2024 г. (събота) от 10:00 до 18:00 ч. кв. Павлово, ул. “Слънце” № 2 пред район “Витоша”

До края на 2024 г. поетапно ще бъдат посетени всички райони на столицата, където всеки желаещ ще може да предаде опасните си битови отпадъци напълно безплатно. Предавайки изброените по-горе опасни вещества и материали се предотвратява попадането им в общия битов отпадък, а оттам и в околната среда.

За актуална информация по темата следете сайта на СИ : https://inspectorat-so.org/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8

Ако имате опасни отпадъци в количества над един килограм, може да направите заявка за безплатно извозване от Вашия домашен адрес на територията на СО. За заявки обадете се на тел. 0885 401 300