ПОКАНА

 

Район „Младост“ – Столична община Ви кани на 12.01.2022г. от 17.30ч. да присъствате на заключителна дискусия по процедура за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за план за регулация и застрояване по  чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни  оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн, чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк завключване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc9af4c5b93cedc9474543ba4c6eb0dbf