Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община и Район “Младост” на основание чл.47, ал.1 във връзка с чл. 31, ал.2 и чл. 34, ал 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1389/04.12.2018 г. на кмета на Столична община

и Протокол  № РМЛ19-РД91-38/25.04.2019г. на конкурсната комисия, утвърден от ВриД кмет на район “Младост”

 

ОБЯВЯВА:

удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс  за отдаване под наем на общински имот, публична общинска собственост

Обява

16:28 | 30.04.19 | Новини