Събития

Честване рождението на Симеон Радев

19/01/2022 г.

Място на провеждане: 145 ОУ „С. Радев“

Честване 143 години от рождението на Симеон Радев