Съобщения

Инвестиционно предложение от „Хермес Комс“ ООД за „Многофамилна жилищна сграда с магазини, гаражи, 2 подземни нива”

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми съграждани,
Информираме Ви, че има инвестиционно предложение от „Хермес Комс“ ООД за „Многофамилна жилищна сграда с магазини, гаражи, 2 подземни нива – подземни гаражи, трафопост и ограда“. Предвижда се изграждане на нова сграда в УПИ I-731, кв.6, Младост 3, район Младост, София“. Общата височината на сградата отговаря на предвижданията по виза.

В 14-дневен срок може да подадете писмени становища и мнения в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org или в СО Район Младост, жк Младост 3, ул Свето Преображение 1; email: office@mladost.bg

За въпроси и повече подробности: Тел. 088 96 22 604, Отдел „Екология”-Район „Младост”

 

15.02.2018г.                                                                               Район „Младост“, СО

13:54 | 15.02.18 | Съобщения