• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“АП Ритейл I” ЕООД, ЕИК 200019536, със седалище и адрес на управление
в гр. София, р-н „Младост”бул. Цариградско шосе No 115з, представлявано

от Уравителя Веселин Иванов Главчев

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

“Преустройство, реконструкция, разделяне и смяна на предназначение на хипермаркет 5-001Н, магазини 5-001S, 5-007S и част от пасаж на мола в магазини за промишлени стоки, пасаж, технически помещения, евакуационни коридори и етапност при изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация”

Местоположение: Многофункционален търговско-развлекателен комплекс с подземни гаражи в УПИ I – 1047, 1046, 557, 558, 574, 790, 828, 581, 583, 995, 1356, 1357, 425, 706, 705, 1190, 1432, кв. 8, м. НПЗ “Изток-Къро”, СО район “Младост”, бул. „Цариградско шосе” №115

Лице за контакти: Марина Грозданова Телефон: 0888 150 982 e-mail: marina@mmv.eu.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org и в район „Младост”

Пр иложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Обява

 

15:19 | 21.06.18 | Инвестиционни предложения