Отчети

Годишен отчет за 2018 г.

СО район “Младост”, има удоволствието да Ви представи годишен отчет за 2018 г. за изпълнение Плана за действие на районната администрация в съответствие с Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите (2012 – 2020 г.), съгласно указанията на Европейската комисия.

2018 интеграция роми

12:28 | 28.01.19 | Отчети