Съобщения

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ

РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ 11.02.2019 Г.,

ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

Понеделник от 10,00 ч. до 12,00 ч. стая 101
от 14,00 ч. до 16,00 ч.
Вторник от 13,30 ч. до 16,30 ч. стая 216
Сряда от 10,00 ч. до 12,00 ч. стая 101
от 14,00 ч. до 16,00 ч.
Четвъртък от 10,00 ч. до 12,00 ч. стая 216
от 14,00 ч. до 16,00 ч. стая 101
Петък от 14,00 ч. до 16,00 ч. стая 101

 

 

 

 

НЕКЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ, КАКТО И ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗПУСНАЛИ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ, МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОСТАНАЛИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ.

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ РКТД:

 

Понеделник от 10,00 ч. до 12,00 ч. стая 101
от 14,00 ч. до 16,00 ч.
Вторник от 13,30 ч. до 16,30 ч. стая 216
Сряда от 10,00 ч. до 12,00 ч. стая 101
от 14,00 ч. до 16,00 ч.
Четвъртък от 10,00 ч. до 12,00 ч. стая 216
от 14,00 ч. до 16,00 ч. стая 101
Петък от 14,00 ч. до 16,00 ч. стая 101

 

МАРТЕНИЦИ СПИСЪЦИ

10:12 | 11.02.19 | Съобщения