Новини

AskACO together we can handle each project

Миналата седмица арх. Румен Русев – Кмет на район „Младост“ и зам. кмет – ландш.арх. Мария Грозева взеха участие в събитие посветено на иновациите в строителството – askACO. Основният акцент на срещата беше – начини за подпомагане създаването на емблематични хотели по света.

На събитието присъстваха и редица други високоуважавани имена – архитекти и проектанти, които обсъдиха възможностите за изпълнение на подобни проекти в България.

Събитието се състоя на 07.12.2018 г. в залата на ACO Academy.

13:54 | 10.12.18 | Новини