Охрана на общински и учебни и детски заведения, детска кухня и център за семейно консултиране на територията на район “Младост”

1. Документация

2. Решение за откриване

3. Обявление за откриванe

4. Решение за промяна

5. Съобщение по чл. 69а, ал.3 и 4 от ЗОП

6. Решение за прекратяване на процедура по възлагане