Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“, по седем обособени позиции.

Решение-саниране – публикувано на 19.06.2019 г.

Обявление-саниране – публикувано на 19.06.2019 г.

Ukazania_za_uchastie – публикувано на 19.06.2019 г.

Tehnicheska_specifikacia – публикувано на 19.06.2019 г.

Metodika – публикувано на 19.06.2019 г.

Proekt_na_dogovor_OP1 – публикувано на 19.06.2019 г.

Proekt_na_dogovor_OP2 – публикувано на 19.06.2019 г.

Proekt_na_dogovor_OP3 – публикувано на 19.06.2019 г.

Proekt_na_dogovor_OP4 – публикувано на 19.06.2019 г.

Proekt_na_dogovor_OP5 – публикувано на 19.06.2019 г.

Proekt_na_dogovor_OP6 – публикувано на 19.06.2019 г.

Proekt_na_dogovor_OP7 – публикувано на 19.06.2019 г.

espd-request – публикувано на 19.06.2019 г.

Obr.1_EEDOP – публикувано на 19.06.2019 г.

Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata – публикувано на 19.06.2019 г.

Obr.3_Dekl._chl.39_3_d_PPZOP – публикувано на 19.06.2019 г.

Obr.4_Dekl._NPEE – публикувано на 19.06.2019 г.

Obr.5_Dekl.chl.102_1_ZOP – публикувано на 19.06.2019 г.

Obr.6_Dekl._lichni_danni – публикувано на 19.06.2019 г.

Obr.7_Cenova oferta – публикувано на 19.06.2019 г.

Protokol_2_25.10.2019 – публикувано на 16.03.2020 г.

Protokol_3_29.10.2019 – публикувано на 16.03.2020 г.

Protokol_4_06.11.2019 – публикувано на 16.03.2020 г.

Доклад 18.12.2019 – публикувано на 16.03.2020 г.

Решение от 16.03.2020 – публикувано на 16.03.2020 г.

 

Блок 7 – ж.к. “Полигона”

Доклад 1 – публикувано на 19.06.2019 г.

Доклад 2 – публикувано на 19.06.2019 г.

Технически доклад – публикувано на 19.06.2019 г.

Приложение 2  ЕРД – pdf – публикувано на 19.06.2019 г.

Приложение 2  ЕРД – xls – публикувано на 19.06.2019 г.

 

Блок 52 – ж.к. “Младост”

Доклад 1 – публикувано на 19.06.2019 г.

Доклад 2 – публикувано на 19.06.2019 г.

Конструктивно обследване – публикувано на 19.06.2019 г.

Приложение 2  ЕРД – pdf – публикувано на 19.06.2019 г.

Приложение 2  ЕРД – xls – публикувано на 19.06.2019 г.

 

Блок 201 – ж.к. “Младост”

Доклад 1 – публикувано на 19.06.2019 г.

Доклад 2 – публикувано на 19.06.2019 г.

Технически доклад – публикувано на 19.06.2019 г.

Приложение 2  ЕРД – pdf – публикувано на 19.06.2019 г.

Приложение 2  ЕРД – xls – публикувано на 19.06.2019 г.

 

Блок 213 – ж.к. “Младост”

Доклад – публикувано на 19.06.2019 г.

Доклад ЕЕ – публикувано на 19.06.2019 г.

Технически доклад – публикувано на 19.06.2019 г.

Корекции – публикувано на 19.06.2019 г.

Сертификат – публикувано на 19.06.2019 г.

Технически паспорт – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 1 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 2 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 3 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 4 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 5 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 6 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 7 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 8 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 9 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 10 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 11 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 12 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 13 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 14 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 15 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 16 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 17 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 18 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 19 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 20 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 21 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 22 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 23 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 24 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 25 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 26 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 27 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 28 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 29 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 30 – публикувано на 19.06.2019 г.

 

Блок 220 – ж.к. “Младост”

Доклад 1 – публикувано на 19.06.2019 г.

Доклад 2 – публикувано на 19.06.2019 г.

Конструктивно обследване – публикувано на 19.06.2019 г.

Приложение 2  ЕРД – pdf – публикувано на 19.06.2019 г.

Приложение 2  ЕРД – xls – публикувано на 19.06.2019 г.

 

Блок 451 – ж.к. “Младост”

Доклад – публикувано на 19.06.2019 г.

Доклад ЕЕ – публикувано на 19.06.2019 г.

Технически доклад – публикувано на 19.06.2019 г.

Корекции – публикувано на 19.06.2019 г.

Сертификат – публикувано на 19.06.2019 г.

Технически паспорт – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 1 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 2 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 3 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 4 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 5 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 6 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 7 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 8 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 9 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 10 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 11 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 12 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 13 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 14 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 15 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 16 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 17 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 18 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 19 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 20 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 21 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 22 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 23 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 24 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 25 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 26 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 27 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 28 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 29 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 30 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 31 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 32 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 33 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 34 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 35 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 36 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 37 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 38 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 39 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 40 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 41 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 42 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 43 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 44 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 45 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 46 – публикувано на 19.06.2019 г.

 

Блок 457 – ж.к. “Младост”

Доклад – pdf – публикувано на 19.06.2019 г.

Доклад – doc – публикувано на 19.06.2019 г.

Сертификат – doc – публикувано на 19.06.2019 г.

Сертификат – pdf – публикувано на 19.06.2019 г.

Технически паспорт – публикувано на 19.06.2019 г.

Конструктивно обследване – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 1 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 2 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 3 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 4 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 5 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 6 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 7 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 8 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 9 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 10 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 11 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 12 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 13 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 14 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 15 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 16 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 17 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 18 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 19 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 20 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 21 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 22 – публикувано на 19.06.2019 г.

Техническо обследване 23 – публикувано на 19.06.2019 г.

До Потенциалните участници – публикувано на 28.06.2019 г.

До потенциалните участници – публикувано на 01.07.2019 г.

Решение за изменение – публикувано на 01.07.2019 г.

Отговори до потенциалните участници – публикувано на 03.07.2019 г.

Ukazania_za_uchastie_sled_promjanata (1) – публикувано на 04.07.2019 г.

Metodika_sled_promjanata – публикувано на 04.07.2019 г.

ПОТЕНЦИАЛНИ_УЧАСТНИЦИ_В_ОТКРИТА_ПРОЦЕДУРА_ЗА_ВЪЗЛАГАНЕ_НА_ОБЩЕСТВЕНА_ПОРЪЧКА_С_ПРЕДМЕТ – публикувано на 08.07.2019 г.

До потенциалните участници в открита процедура по възлагане на обществена поръчка – публикувано на 09.07.2019 г.

До потенциалните участници в обществена поръчка-11.07.2019год. – публикувано на 11.07.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти – До заинтересованите лица – публикувано на 17.07.2019 г.

Обжалване на процедурата – публикувано на 25.07.2019 г.

АОП-Форма КЗК – публикувано на 25.07.2019 г.

решение (1) – публикувано на 09.08.2019 г.

Протокол 1 – публикувано на 17.10.2019 г.

Съобщение обществена поръчка енергийна ефективност – публикувано на 01.11.2019 г.

Информация Обжалване – публикувано на 27.04.2020 г.

Доклад Инженеринг 7 ОП – публикувано на 15.06.2020 г.
Решение_Инженеринг 7 ОП – публикувано на 15.06.2020 г.

Съобщение отваряне ценово предложение ОП 3 – публикувано на 21.08.2020 г.

Доклад бл. 201 – публикувано на 08.09.2020 г.

Протокол 6 бл. 201 Ивелинстрой – публикувано на 08.09.2020 г.

Протокол № 5 бл. 201 Ивелинстрой – публикувано на 08.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ бл.201 Ивелинстрой – публикувано на 08.09.2020 г.