Извършване на охранителна дейност на общински учебни и детски заведения, детска кухня и център за семейно консултиране, находящи се на територията на район „Младост”

Съобщение за оттегляне на публична покана – публикувано на 13.05.2015г.