Охранителна дейност на общински учебни и детски заведения, детска кухня и център за семейно консултиране, находящи се на територията на район „Младост”

1. Публична покана – публикувана на 13.05.2015 г.

2. Документация – публикувана на 13.05.2015 г.

3. Протокол № РД-9304-20 – публикуван на 28.05.2015г.