“Охрана и видеонаблюдение на пешеходен надлез в ж.к. “Младост – 1”,автобусна спирка ХМС, район „Младост”

  1. Публична покана – дата на публикуване 01.02.2016г.
  2. Документация- дата на публикуване 01.02.2016г.
  3. Протокол №РМЛ16-РД92-1/11.02.2016 г.-дата на публикуване 11.02.2016г.
  4. Договор №РМЛ16-ДГ56-2/12.02.2016 г.- дата на публикуване 12.02.2016 г.