„Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“.

1. Решение № РМЛ16 – ДИ05 – 232 от дата 20.09.2016г. – дата на публикуване 20.09.2016г.

2. Покана № РМЛ16 – ДИ05 – 232 – [1]/20.09.2016г. – публикувана на 20.09.2016г.

3.Образци и приложения към поканата – публикувани на 20.09.2016г.

4. Протокол № РМЛ16 – РД92 – 19/11.10.2016г. – публикуван на 11.10.2016г.

5. Доклад по чл. 67, ал. 6 ППЗОП с рег. № РМЛ16 – РД92 – 20/11.10.2016г. – публикуван на 11.10.2016г.

6. Решение № РМЛ16 – РД93 – 5/11.10.2016г. – публикувано на 11.10.2016г.

7. Договор № РМЛ16-ДГ56-33/24.10.2016г. с приложения – публикуван на 16.11.2016г.

8. Обявление за възложена поръчка с изх. № РМЛ16 – ДИ05 – 232 – [2]/16.11.2016г. – публикувано на 16.11.2016г.