• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Обществени поръчки

ОП-2017-14/27.11.17 г. - Събиране на оферти с обява - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери

ОП-2017-14 – Събиране на оферти с обява: “Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за медицинските специалисти в общинските детски градини и работещите в детска кухня на територията на район „Младост“”

Предмет:
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за медицинските специалисти в общинските детски градини и работещите в детска кухня на територията на район „Младост“

18:41 | 27.11.17 | Обществени поръчки