Новини

GPS устройства на хора, страдащи от деменция или друго заболяване, което крие риск от загубване

GPS устройства на хора, страдащи от деменция или друго заболяване, което крие риск от загубване, ще предоставя Столична община по пилотен проект.

Изработени са правила, които определят реда и начина за безвъзмездно предоставяне на такива GPS устройства.

За да получи безплатно устройство, болният трябва да е с постоянен или настоящ адрес в София.

Гражданите на район “Младост” също могат да се възползват от възможността.