С театралния спектакъл „Спасителят“ на 06.04.2023 в залата на НЧ „Младост-1971“ от 18.00 часа, ще завърши кампанията на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Администрацията на район „Младост“-СО против употребата на дрога в училищата. Един спектакъл и осем срещи за превенция от зависимости, причините за тях и последствията от това, с участието на обичания и популярен актьор Ивайло Захариев.
Спектакълът “Спасителят” е насочен преди всичко към младежката аудитория и не само е театрален факт, а има и педагогическа цел. Чрез средствата на театралната игра е показана нелеката история на едно момиче на 18 години, което става наркоманка по най-прозаичния начин, (да опитам, да не съм различна от другите), схемата, в която е въвлечена от наркопласьора (получава дрога – проституира – получава нова доза и така безкрай), и опитите й да се измъкне от този ад.
Любимият актьор взима активно участие и е посланик на каузи, свързани с проблемите на младите хора. Той ще се срещне с младежи на 27.03.2023 в 81 СУ,
на 28.03.2023 в 131 СУ,
на 29.03.2023 в 128 СУ,
на 29.03.2023 в 118 СУ,
на 30.03.2023 в 39 СУ,
на 30.03.2023 в 125 СУ,
на 31.03.2023 в 10 СУ,
на 31.03.2023 в 144 СУ.