Новини

Kонкурс на тема „Българският фолклор – непресъхващ извор“

ЧОУ “Куест” организира конкурс, свързан с българския фолклор, с цел популяризиране и почитане на българските традиции и обичаи сред децата и учениците.

Патрон на конкурса ще бъде госпожа Десислава Иванчева – кмет на район “Младост”

Възраст на участниците: Конкурсът е за деца и ученици на възраст от 6 години до 11 години.
Период на провеждане: 18.03.2018г. – 28.04.2018г.
Заключителен етап и награждаване на участниците и победителите: на 28.04.2018 г. в сградата на училището.
Форма на участие:
Децата и учениците може да участват с:
1. Рисунка или пано:
– размер 30/50 см;
– свободна техника и средства;
– надпис в долен десен ъгъл на творбата, от задната страна – с трите имена на детето,
възраст и училище.
2. Народна песен
– изпълнена в деня на конкурса;
– индивидуално изпълнена или в дует
– времетраене – до 3 минути.
3. Театрално изпълнение
– етюд;
– Сценка;
– времетраене – до 3 минути.
4. Есе
– написано собственоръчно ръкописно;
– до две страници А4.

Заявки за участие:
Заявките за участие може да се изпращат на имейл адрес office@questacademy.bg до
13.04.18г. като се посочат трите имена на детето, възраст и училище.
Заявката за участие може да се направи на място в сградата на училището.
Творбите трябва да се донесат лично до 20.04.2018г. на място в сградата на училището.
Награди
Наградният фонд е в четирите категории:
I награда
Пълна стипендия такса обучение – на дете, показало добри резултати в поне две категории
II награда
50% от таксата за обучение
III награда
Едномесечна стипендия за Лятно училище “Куест” (в месец по желание в периода 02.06. –
14.09.2018 г.)
Всеки участник ще получи награда и сертификат за участие.
За повече информация – телефон 0897-881-359, г-жа Юлия Аткова (директор)
Благодарим Ви!
Очакваме Вашето участие!

12:40 | 15.03.18 | Новини